Tư vấn phát triển bất động sản

dich-vu-bat-dong-san

  • Tư vấn lập thủ tục đầu tư.
  • Tư vấn đầu tư vào những dự án đầu tư địa ốc khả thi.
  • Tư vấn tìm địa điểm đầu tư cho các nhà đầu tư.
  • Tư vấn về chi phí đầu tư để các nhà đầu tư quyết định đầu tư.
  • Tư vấn đầu tư, thiết kế qui hoạch, thiết kế kỹ thuật, lập dự án đầu tư, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu thi công.