Tư vấn, thiết kế, giám sát, nhận thầu xây dựng.

dich-vu-tu-van-thiet-ke-giam-sat

  • Tư vấn và thiết kế xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, trụ sở cơ quan.
  • Thực hiện chức năng giám sát xây dựng các công trình nhà ở, công trình dân dụng, công trình công nghiệp.
  • Nhận thầu xây dựng các công trình nhà ở, công trình dân dụng, công nghiệp.
  • San lấp mặt bằng, làm đường giao thông, xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.