Đo đạc bản đồ, vẽ hiện trạng, địa chính nhà

dich-vu-ban-do

  • Xây dựng mạng lưới địa chính và đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính.
  • Đo vẽ và hiệu https://www.viagrapascherfr.com/viagra-femme-france-tarif/ chỉnh bản đồ địa hình tỉ lệ lớn.
  • Đo đạc phục vụ khảo sát, thiết kế thi công công trình.
  • Đo đạc quy hoạch chi tiết các dự án nhà ở, khu công nghiệp.
  • Đo vẽ hiện trạng nhà, đất.
  • Đo vẽ phân lô các dự án phục vụ xin cấp chủ quyền.